Who Is Professor BSS

My photo
Professor BSS is the Author of The KeRahsiaan Rahsia Budi Suci Sejati Blog. (RBSS). The contents of this Blog was written and emphasize on and as The Alternative & Additional Information Provider for knowing the secret of our soul and Professor BSS is the The Brainstormer. Unveiling the Truth about RBSS knowledge from the different kind of perspective. And helping you in understanding the secrets of the creation of Human Beings from different views. The RBSS's Blog was formerly published in the Yahoo 360 since 16th December 2007, and drawn more than 68,000 viewers till end of May 2009. Due to Yahoo 360 are no longer in service after 13th July 2009, the RBSS Blog's needs to be transfer to other Blog server. Now..RBSS Blog is in Blogger's Blog...Professor BSS wish all of you a pleasant reading and pray for all of you a very good luck in finding the truth!!!...... The RBSS BLOG was transferred from Yahoo 360 on the 31st May 2009.

Stats Counter started on 6th June 2009


View My Stats

Thursday, June 4, 2009

RAHSIA BUDI SUCI SEJATI - P ost # 253

RAHSIA BUDI SUCI SEJATI - P ost # 253 - THE THINK OF...#17 - TECHNOLOGY RBSS #17

THE THINK OF...#17 - TECHNOLOGY RBSS #17

MENGAPA ADA DUA JENIS CAHAYA ATAU NUR DI DALAM PENGISIAN ISTIMEWA

Subjek ini juga sering menjadi KEKELIRUAN serta pertanyaan dari ramai ahli-hli RBSS samaada yang baharu mahupun yang lama...kerana pengkhususan jawapan kepada permasaalahan ini tidak seragam di dalam artikata susunan keilmuannya.

Dan ramai yang mencedok jawapan terus dari mata pelajaran Tarikat/Tassawuf bagi menghuraikannya...dimana jika di ambil dari sudut ilmu tersebut maka penjelasan yang di huraikan kurang atau di luar sudut keilmuan RBSS itu sendiri.

D dalam ISI ISTIMEWA di dalam proses ISI POKOK BADAN...kita akan melakukan satu cara untuk MENGISI ISTIMEWA ini dengan membaca kalimat berikut:-

Bahagian Depan

Dimulai dengan Kalimah Syahadah ( sahaja - tiada Bismillah di bahagian ini )

"NUR MUHAMMAD dan NUR BUDI" ( yg paling afdhal )

Ada juga yang membaca / menyebut seperti

"CAHAYA NUR MUHAMAD dan CAHAYA BUDI"

Ini sebutan dari kesalahan BAHASA yang di gunakan...kerana perkataan CAHAYA itu adalah bersamaan dengan perkataan NUR....

Hanya perkataan CAHAYA itu di dalam BAHASA MELAYU dan NUR itu pula di dalam BAHASA ARAB....

Jika kita menyebut kedua-duanya sekalai seperti "CAHAYA NUR MUHAMMAD" maka keaqidahan kita di dalam segi BAHASA adalah JANGGAL!!!...Anda harus MEMILIH samada untuk menyebut hanya "CAHAYA NUR MUHAMMAD" atau pun dengan sebutan "NUR MUHAMMAD".

Dan jika memilih untuk menyebutnya dengan sebutan "NUR MUHAMMAD" maka penghujungnya pula HARUS DI SEBUT sebagai "NUR BUDI"............

Berbalik kepada subjek...

MENGAPA ADA DUA JENIS CAHAYA DI DALAM PENGISIAN ISTIMEWA

Yang Pertama di sebut sebagai NUR MUHAMMAD

Yang Kedua di sebut sebagai NUR BUDI

NUR BUDI kita sudah sedia maklum kerana telah banyak di perkatakan dan di huraikan di dalam Blog RBSS ini..dan sudah semestinya anda semua sudah faham akan maksud di dalam perkataan NUR BUDI tersebut.

Jadi MENGAPA perkataan NUR MUHAMMAD itu harus di sebut di dalam ISI POKOK BADAN ini???.....

Dan

Apakah peranan NUR MUHAMMAD itu di dalam ISTIMEWA???....

Sebenarnya perkara ini belum saya sentuh lagi di dalam posting yang lalu secara telus dan jelas...tetapi saya hanya banyak mengatakan bahawa:-

Apa yang LAM JA LALA boleh lakukan atau apa juga keilmuan yang boleh lakukan...semuanya BERADA di dalam PERINGKAT ISTIMEWA!!!...Tetapi saya belum membuat penjelasan mengenai perkara ini di sebabkan permasaalahan mengenai hal untuk mengenal NUR BUDI itu terlalu banyak untuk di perkatakan terlebih dahulu.

Dan kerana NUR BUDI itu juga yang menjadi TUNJANG KERAHSIAAN di dalam diri seseorang MAHLUK MANUSIA.

Berbalik kepada persoalan tersebut...

NUR MUHAMMAD yang kita lakukan di dalam ISI POKOK BADAN itu SEBENARNYA ia merujuk kepada:-

 • KEJASADAN atau
 • TUBUH atau
 • BADAN

Yang di jadikan melalui EMPAT (4) ELEMEN iaitu:-

 1. TANAH
 2. AIR
 3. API
 4. ANGIN

Yang di canai dan di rangkum menjadi JASAD yang MEMBENTUK Kalimah-Kalimah seperti:-

 1. AHMAD
 2. ADAM
 3. MUHAMMAD

Di mana KEKUATAN JASAD ini adalah 100% bergantung kepada KEKUATAN yang di ambil dari ZAT & SIFAT ALLAH swt.

Dan KEKUATAN ZAT & SIFAT ALLAH swt ini lah yang di WUJUDKAN menjadi suatu NUR yang baharu lalu di namakan sebagai NUR MUHAMMAD.

Dan NUR MUHAMMAD ini pula adalah BERASASKAN kepada KALIMAH

"LAA ILLAH HAIL LALLAH MUHAMMADARASULLULLAH"

Oleh yang demikian...

Melalui JASAD atau TUBUH atau BADAN manusia itu pula...wujud KECAHAYAAN yang berlainan FUNGSI dan MATLAMAT daripada Kefungsian NUR BUDI....dan itulah yang di sebut sebagai NUR MUHAMMAD yang wujud di dalam TUBUH seseorang MAHLUK MANUSIA.

Melalui proses ISI POKOK BADAN itulah...Kedua-dua jenis NUR ini DI GABUNGKAN untuk DI GUNAKAN oleh kita untuk pelbagai tujuan dan matlamat...

Yang juga membawa maksud bahawa melalui DUA FUNGSI NUR tersebut yakni:-

 1. NUR MUHAMMAD
 2. NUR BUDI

MAHLUK MANUSIA itu adalah MENCUKUPI segala SIFAT seperti yang ALLAH swt itu ciptakan..Dan dengan itu Mahluk manusia itu juga BEROLEH segala KEMAMPUAN daripada kekuatan ZAHIRIAH dan kekuatan BATHINIAH.

Kerana

MAHLUK MANUSIA itu dalam satu masa memiliki dan dapat MENGGUNAKAN DUA (2) jenis NUR serentak...Dari dalam ROH dan juga dari dalam JASAD.

Oleh kerana HAL ini lah...Di dalam KERAHSIAAN RAHSIA BUDI SUCI SEJATI itu yang di katakan telah memiliki segala kekuatan dan kemampuan yang di wujudkan oleh Keilmuan LAM JA LALA.

Di mana MELALUI fakta PENCIPTAAN Mahluk Manusia yang di lakukan oleh Allah swt itu sebenarnya kedua-duanya itu...yakni NUR BUDI yang meliputi ROH dan NUR MUHAMMAD yang meliputi JASAD adalah di dalam SATU ILMU SAHAJA......Hanya KEFUNGSIAN NYA sahaja yang berlainan...

MENGAPA KEILMUAN LAM JA LALA INI TERPISAH

Ia terpisah dari SUSUNAN KERAHSIAAN NUR BUDI yang MELIPUTI ROH...Apabila Para Cendiakawan atau Cerdik pandai ISLAM menyusun segala SUSUR GALUR ILMU-ILMU yang di dapati daripada Nabi Besar Junjungan kita MUHAMMAD saw...selepas 150 tahun Baginda itu wafat.

Di mana SUSUNAN itu di namakan dengan nama AS SALAFI yang menjadi MAHZAB pertama di dunia ISLAM..

Apabila masa berlalu dan semakin ramai PEMIKIR-PEMIKIR ISLAM itu wujud...maka 100 tahun kemudian wujudlah keilmuan-keilmuan yang di gelar sebagai:-

 1. ILMU TAUHID / USULUDDIN
 2. ILMU FEQAH
 3. ILMU TASSAWWUF

Dengan terwujudnya jenis-jenis ILMU ini....maka PERPISAHAN ILMU di antara NUR MUHAMMAD dan NUR BUDI itu pun berlaku.

Oleh kerana itu lah pada zaman ini...ramai orang-orang ISLAM sukar untuk MEMAHAMI HUBUNG-KAIT di antara NUR BUDI dengan NUR MUHAMMAD di dalam SATU TUBUH!!!...

YOU THINK OF IT

Wassallam!

Professor BSS

at

professor_bss99@yahoo.com.au

Tags: | Edit Tags
Thursday May 14, 2009 - 12:01pm (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments

No comments: